Torskeprogrammet – et lite innblikk i arbeidet utført i 2016

Dreyer, B. (2015). Torskeprogrammet – anbefalinger og forslag til tiltak. Foredrag holdt på styringsgruppemøte i Torskeprogrammet, Tromsø, 8. september 2015

Bendiksen, B.I., 2016, Lønnsomhetsmål i fiskeindustrien. Foredrag på MØT-seminar, Tromsø, 03.03.

Dreyer, B. (2016). Havet, folket og maten, Foredrag for sentralstyret i Arbeiderpartiet, Tromsø, 14.03.

Dreyer, B. (2016). Tiltak – konklusjoner fra Torskeprogrammet, presentasjon for Pål Farstad – fiskeripolitisk talsmann for Venstre, Tromsø 20. april.

Dreyer, B. (2016). Tjener mer på samme type fisk, Næringsnytte 2015, Nofima.

Dreyer, B. (2016). Torskeprogrammet – fra diagnose til tiltak, foredrag på styringsgruppemøte i Torskeprogrammet, Tromsø, 09.02.

Dreyer, B. (2016). Torskeprogrammet – Rammevilkår i 2016. Foredrag på styringsgruppemøte i Torskeprogrammet, Tromsø, 09.02.

Dreyer, B. (red.) (2016). Mål, virkemiddel og effekt. Særnummer av Økonomisk Fiskeriforskning, 26 (2).

Heia. K. (2016). Fra ekle kryp til blodig alvor, foredrag på styringsgruppemøte i Torskeprogrammet, Tromsø, 09.02.

Henriksen, E. (2016). «Jentan på fileten», Kåseri holdt i Sørvær, 05.07.

Henriksen, E. (2016). Pliktbelagte industrianlegg – hva betyr pliktbortfall for lokal sysselsetting og bosetting? Foredrag for pliktkommisjonen, 09.08.

Hermansen, Ø. (2015). Hva hindrer høstfiske -Hvilke faktorer bestemmer fordelingen av fisket, foredrag referansegruppemøte i Torskeprogrammet, Tromsø, 15.12.

Holm, P. og Henriksen, E. (2016). Om legitimitetsspørsmål i ressurs- og kvotepolitikken. Foredrag på styringsgruppemøte i Torskeprogrammet, Tromsø, 09.02.

Isaksen, J. & B. Dreyer (2016). Capacity reducing measures in Norway: the case of the cod trawlers Paper presented at IIFET – Aberdeen, July.

Isaksen, J. & B. Dreyer (2016). Struktur og kapasitet i torsketrålflåten:Utvikling og drivkrefter. Foredrag holdt på seminaret: Ombordprodusert torskefisk – fra produksjon til marked, Ålesund, 12.01

Isaksen, J., Dreyer, B, & K. Grønhaug (2016) Supply Chain Management under uncertain supply, Økonomisk fiskeriforskning, 26(1), s. 17-40.

Isaksen, J. (2016) Samfiske – formål, utvikling analyse… Foredrag på styringsgruppemøte i Torskeprogrammet, Tromsø, 09.02.

Iversen, A., Henriksen, E. & T. Nyrud (2016). Fisken og havet del 3. Foredrag på styringsgruppemøte i Torskeprogrammet, 09.02, Tromsø.

Nyrud, T., Bendiksen, B.I. & B Dreyer (2016). Valutaeffekter i norsk sjømatindustri, Nofima rapport 23/2016, juni.

Nyrud, B., Bendiksen. B.I. & B. Dreyer (2016). Valutakurs og konkurransekraft til norsk sjømat, Foredrag for NFR/FHF, Nor-Fishing, Trondheim, 18.08.

Nøstvold, B.H. & J.R.  Isaksen (2016). Norsk industrifisk til Polen. Foredrag på styringsgruppemøte i Torskeprogrammet, Tromsø, 09.02.

Robertsen, R. (2016). Ringvirkningsanalyse i Nergård AS. Foredrag for Nergårdgruppen, mai.

Svorken, M. & S. Joensen (2016). Mye å hente på bedre håndtering, Næringsnytte 2015, Nofima.

Sørdahl, P., Henriksen, E. & N. Aarsæther (2016). Fra trål til kyst? Nordlys (svar på kronikk), 07.01.

Snarby, A., (2016). Lønnsomhet i hvitfisknæringen – Hvordan klarer bedrifter å overleve og prestere godt over tid i bransjer preget av turbulente omgivelser? Mastergradsoppgave ved Handelshøgskolen i Tromsø, UiT Norges Arktiske Universitet, høst.