Kunnskap skal gi lønnsom torsk

Torskesektoren har slitt med dårlig lønnsomhet de siste årene. I et nytt stort forskningsprogram skal Nofima undersøke rammevilkårene og hvordan disse påvirker lønnsomheten. Målet er tiltak som vil gi bedre lønnsomhet.

Av Lidunn Mosaker Boge

Publisert 27. januar 2011 på Nofima.no.

Torsk er den viktigste hvitfiskarten som eksporteres fra Norge. Selv om norsk fiskeeksport har satt stadig nye rekorder de siste årene, har torskesektoren slitt. Til tross for at 2010 var et oppløftende år, var eksportprisen på torskeproduktene nesten 10 % lavere enn de var i 2000.

Storsatsing skal gi svar

Nå satser Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) på et stort forskningsprogram i regi av Nofima for å finne ut hvorfor sektoren sliter og hvordan den skal komme ut av uføret.

Programmet, som skal gå ut 2015, skal dessuten bidra til å bygge opp et sterkt samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø med fokus på fiskeri- og havbruksnæringen. Rammen for programmet er på 22 millioner kroner.

– Hensikten med forskningsprogrammet er å få vite mer om hvorfor torskesektoren over tid har hatt svak lønnsomhet. Samtidig skal vi skaffe kunnskap om hvordan offentlige reguleringer av fangst og produksjon fra villfisk påvirker lønnsomhet, internasjonal konkurransekraft, struktur og miljøbelastning, forteller forskningssjef i Nofima, Bent Dreyer, som leder forskningsprogrammet.

Komplekse forhold

Det er svært komplekse sammenhenger som skal undersøkes. Hovedfokus er økonomi og hvordan ulike rammevilkår påvirker lønnsomheten.

I programmet vil oppmerksomheten rettes mot målsettingene med ulike reguleringer og hvilken effekt de faktisk har. Forskerne skal undersøke hvordan sektorens internasjonale konkurransekraft påvirkes av rammebetingelsene.

En viktig fremtidig utfordring for torskesektoren er å unngå å belaste miljøet med unødvendige klimagassutslipp. Programmet skal derfor gi kunnskap om hvordan sektoren kan møte denne utfordringen. Et viktig mål med dette arbeidet er å komme fram til reguleringer for bærekraftig fangst som bidrar til å øke markedsverdien fra våre ville fiskebestander.

En mer utdypende presentasjon av forskningsprogrammet finner du på prosjektsiden.

TORSKEPROGRAMMET

  • Det femårige forskningsprogrammet varer fra 1. mars 2011 - 31. desember 2015.
  • Hensikten er å utvikle økt kunnskap om hvorfor torskesektoren over tid har hatt svak lønnsomhet. Slik kunnskap skal være grunnlaget for å komme med forslag til tiltak som kan bidra til å øke lønnsomheten i torskesektoren.
  • Intensjonen er samtidig å bidra til å utvikle faglig og teoretisk kunnskap som kan bidra til bedre forståelse av hvordan et samspill mellom offentlig forvaltning kan bidra til å øke verdiskaping med utgangspunkt i fornybare fellesressurser.
  • Det er et mål å utvikle et sterkt samfunnsvitenskaplig miljø som har en unik kompetanse om hvordan nasjonale offentlige reguleringer av fangst og produksjon fra ville bestander påvirker næringens internasjonale konkurransekraft, struktur og lønnsomhet.
Image

Vil du komme i kontakt med oss?