Styringsgruppe

Styringsgruppen for programmet ble oppnevnt av FHF, og har i rapporteringsperioden bestått av;

 • Johnny Caspersen, Casper AS, (leder)
 • Thomas Farstad, styremedlem FHF (nestleder)
 • Kjell Ingebrigtsen, Norges Fiskarlag
 • Tommy Torvanger, Nergård AS
 • Sverre Johansen, FHL
 • Johan H. Williams, FKD (observatør)
 • Geir O. Ystmark, FHL
 • Berit A. Hanssen, FHF (FHF-ansvarlig)

Personlige varamedlemmer:

 • Mikal Steffensen, Klotind AS (for Johnny Caspersen)
 • Janita Arhaug – styremedlem FHF (for Thomas Farstad)
 • Karl Viktor Solhaug, Norges fiskarlag (for Kjell Ingebrigtsen)
 • Arne Karlsen, Nergård AS (for Tommy Torvanger)
 • Kristin Alnes, FHL (for Sverre Johansen)
 • NFD stiller med vara etter behov/egen vurdering.

TORSKEPROGRAMMET

 • Det femårige forskningsprogrammet varer fra 1. mars 2011 - 31. desember 2015.
 • Hensikten er å utvikle økt kunnskap om hvorfor torskesektoren over tid har hatt svak lønnsomhet. Slik kunnskap skal være grunnlaget for å komme med forslag til tiltak som kan bidra til å øke lønnsomheten i torskesektoren.
 • Intensjonen er samtidig å bidra til å utvikle faglig og teoretisk kunnskap som kan bidra til bedre forståelse av hvordan et samspill mellom offentlig forvaltning kan bidra til å øke verdiskaping med utgangspunkt i fornybare fellesressurser.
 • Det er et mål å utvikle et sterkt samfunnsvitenskaplig miljø som har en unik kompetanse om hvordan nasjonale offentlige reguleringer av fangst og produksjon fra ville bestander påvirker næringens internasjonale konkurransekraft, struktur og lønnsomhet.
Image

Vil du komme i kontakt med oss?