Seminar på Nor Fishing 19. august 2014

Økt lønnsomhet i torskesektoren

Sted: Trondheim spektrum, Hall H
Pris: Gratis
Startdato: 19. august 2014.

Nofima har gleden av å invitere deltakere på Nor-fishing 2014 til et inspirerende seminar om fremtidens torskesektor. Forskere og næringsledere presenterer den ferskeste kunnskapen om utviklingen i næringen, og skisserer mulighet for økt lønnsomhet.

Program

12.30 Velkommen
Kunnskap – Nøkkelen til økt lønnsomhet
Geir Andreassen, administrerende direktør FHF
Last ned foredraget (PDF)

12.45 Prima vare: Hvorfor er det en sjeldenhet?
Thomas Farstad, administrerende direktør Norway Seafoods
Leif Akse og Sjurdur Joensen, seniorforskere Nofima
Last ned foredraget (PDF)

13.05 Liv eller død: Verdien av levende fangst
Arne Karlsen, økonomidirektør Nergård AS
Last ned foredraget (PDF)
Kjell Midling, seniorforsker Nofima

13.25 Frossenfiskens renessanse
Morten Heide, forsker Nofima
Last ned foredraget (PDF)

13.50 Pause

14.20 Lys i husan i verdens fremste fiskerinasjon?
Petter Holm, professor UiT Norges arktiske universitet
Last ned foredraget (PDF)

14:50 Et kritisk skråblikk på Island
Edgar Henriksen, seniorforsker Nofima
Last ned foredraget (PDF)

15.20 Fremtidige rammevilkår
Elisabeth Aspaker, fiskeriminister
Ragnar Tveterås, leder NOU-utvalget om sjømatindustriens rammevilkår
Last ned foredraget (PDF)

15.50 Oppsummering

 

Bli med!

Seminaret er gratis, men på grunn av matservering ønsker vi en uforpliktende påmelding. Det kan du gjøre her.

TORSKEPROGRAMMET

  • Det femårige forskningsprogrammet varer fra 1. mars 2011 - 31. desember 2015.
  • Hensikten er å utvikle økt kunnskap om hvorfor torskesektoren over tid har hatt svak lønnsomhet. Slik kunnskap skal være grunnlaget for å komme med forslag til tiltak som kan bidra til å øke lønnsomheten i torskesektoren.
  • Intensjonen er samtidig å bidra til å utvikle faglig og teoretisk kunnskap som kan bidra til bedre forståelse av hvordan et samspill mellom offentlig forvaltning kan bidra til å øke verdiskaping med utgangspunkt i fornybare fellesressurser.
  • Det er et mål å utvikle et sterkt samfunnsvitenskaplig miljø som har en unik kompetanse om hvordan nasjonale offentlige reguleringer av fangst og produksjon fra ville bestander påvirker næringens internasjonale konkurransekraft, struktur og lønnsomhet.
Image

Vil du komme i kontakt med oss?