Torskeprogrammet – et lite innblikk i arbeidet utført i 2016

Dreyer, B. (2015). Torskeprogrammet – anbefalinger og forslag til tiltak. Foredrag holdt på styringsgruppemøte i Torskeprogrammet, Tromsø, 8. september 2015

Bendiksen, B.I., 2016, Lønnsomhetsmål i fiskeindustrien. Foredrag på MØT-seminar, Tromsø, 03.03.

Dreyer, B. (2016). Havet, folket og maten, Foredrag for sentralstyret i Arbeiderpartiet, Tromsø, 14.03.

Dreyer, B. (2016). Tiltak – konklusjoner fra Torskeprogrammet, presentasjon for Pål Farstad – fiskeripolitisk talsmann for Venstre, Tromsø 20. april.

Dreyer, B. (2016). Tjener mer på samme type fisk, Næringsnytte 2015, Nofima.

Dreyer, B. (2016). Torskeprogrammet – fra diagnose til tiltak, foredrag på styringsgruppemøte i Torskeprogrammet, Tromsø, 09.02.

Dreyer, B. (2016). Torskeprogrammet – Rammevilkår i 2016. Foredrag på styringsgruppemøte i Torskeprogrammet, Tromsø, 09.02.

Dreyer, B. (red.) (2016). Mål, virkemiddel og effekt. Særnummer av Økonomisk Fiskeriforskning, 26 (2).

Heia. K. (2016). Fra ekle kryp til blodig alvor, foredrag på styringsgruppemøte i Torskeprogrammet, Tromsø, 09.02.

Henriksen, E. (2016). «Jentan på fileten», Kåseri holdt i Sørvær, 05.07.

Henriksen, E. (2016). Pliktbelagte industrianlegg – hva betyr pliktbortfall for lokal sysselsetting og bosetting? Foredrag for pliktkommisjonen, 09.08.

Hermansen, Ø. (2015). Hva hindrer høstfiske -Hvilke faktorer bestemmer fordelingen av fisket, foredrag referansegruppemøte i Torskeprogrammet, Tromsø, 15.12.

Holm, P. og Henriksen, E. (2016). Om legitimitetsspørsmål i ressurs- og kvotepolitikken. Foredrag på styringsgruppemøte i Torskeprogrammet, Tromsø, 09.02.

Isaksen, J. & B. Dreyer (2016). Capacity reducing measures in Norway: the case of the cod trawlers Paper presented at IIFET – Aberdeen, July.

Isaksen, J. & B. Dreyer (2016). Struktur og kapasitet i torsketrålflåten:Utvikling og drivkrefter. Foredrag holdt på seminaret: Ombordprodusert torskefisk – fra produksjon til marked, Ålesund, 12.01

Isaksen, J., Dreyer, B, & K. Grønhaug (2016) Supply Chain Management under uncertain supply, Økonomisk fiskeriforskning, 26(1), s. 17-40.

Isaksen, J. (2016) Samfiske – formål, utvikling analyse… Foredrag på styringsgruppemøte i Torskeprogrammet, Tromsø, 09.02.

Iversen, A., Henriksen, E. & T. Nyrud (2016). Fisken og havet del 3. Foredrag på styringsgruppemøte i Torskeprogrammet, 09.02, Tromsø.

Nyrud, T., Bendiksen, B.I. & B Dreyer (2016). Valutaeffekter i norsk sjømatindustri, Nofima rapport 23/2016, juni.

Nyrud, B., Bendiksen. B.I. & B. Dreyer (2016). Valutakurs og konkurransekraft til norsk sjømat, Foredrag for NFR/FHF, Nor-Fishing, Trondheim, 18.08.

Nøstvold, B.H. & J.R.  Isaksen (2016). Norsk industrifisk til Polen. Foredrag på styringsgruppemøte i Torskeprogrammet, Tromsø, 09.02.

Robertsen, R. (2016). Ringvirkningsanalyse i Nergård AS. Foredrag for Nergårdgruppen, mai.

Svorken, M. & S. Joensen (2016). Mye å hente på bedre håndtering, Næringsnytte 2015, Nofima.

Sørdahl, P., Henriksen, E. & N. Aarsæther (2016). Fra trål til kyst? Nordlys (svar på kronikk), 07.01.

Snarby, A., (2016). Lønnsomhet i hvitfisknæringen – Hvordan klarer bedrifter å overleve og prestere godt over tid i bransjer preget av turbulente omgivelser? Mastergradsoppgave ved Handelshøgskolen i Tromsø, UiT Norges Arktiske Universitet, høst.

TORSKEPROGRAMMET

  • Det femårige forskningsprogrammet varer fra 1. mars 2011 - 31. desember 2015.
  • Hensikten er å utvikle økt kunnskap om hvorfor torskesektoren over tid har hatt svak lønnsomhet. Slik kunnskap skal være grunnlaget for å komme med forslag til tiltak som kan bidra til å øke lønnsomheten i torskesektoren.
  • Intensjonen er samtidig å bidra til å utvikle faglig og teoretisk kunnskap som kan bidra til bedre forståelse av hvordan et samspill mellom offentlig forvaltning kan bidra til å øke verdiskaping med utgangspunkt i fornybare fellesressurser.
  • Det er et mål å utvikle et sterkt samfunnsvitenskaplig miljø som har en unik kompetanse om hvordan nasjonale offentlige reguleringer av fangst og produksjon fra ville bestander påvirker næringens internasjonale konkurransekraft, struktur og lønnsomhet.
Image

Vil du komme i kontakt med oss?